Individuele begeleiding

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Iedereen die het niet lukt om zelfstandig mee te kunnen participeren in de maatschappij, kan een aanvraag doen bij de gemeente om ondersteunt te worden in het dagelijks leven.

Individuele begeleiding houdt in dat er ondersteuning wordt aangeboden om iemand zelfredzaam te maken zodat er mee geparticipeerd kan worden in de samenleving. De zorgprofessional activeert, motiveert en coacht de cliënt op diverse leefgebieden. De zorgprofessionals geven advies en staan ook open voor alle vragen.

Hieronder staan een aantal voorbeelden beschreven waarvoor begeleiding ingezet kan worden: