ISO9001 certificering

ISO 9001 is dé wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. ISO 9001 wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO), tot stand gekomen door een samenwerking tussen organisaties wereldwijd en door de wol geverfd door toepassing in talloze bedrijven. In Nederland wordt de norm gepubliceerd door NEN met als volledige titel NEN-EN-ISO 9001.

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in onze organisatie.

Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze organisatie goed beheerst dat onze diensten voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze cliënten, maar ook van andere belanghebbenden. Hierbij moet ook aan wetgeving gedacht worden. Met de ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen wij continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze opdrachtgevers kunnen voldoen. Wij werken tevens met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) continu aan het verbeteren van de interne organisatie.

TÜV Nederland stelt jaarlijks vast of onze organisatie aan de eisen in de norm voldoet. In november 2021 is er door hen vastgesteld dat onze organisatie aan alle eisen voldoet waarna ons het internationaal erkende certificaat is verstrekt. Dit certificaat is drie jaar geldig. Jaarlijks wordt middels een externe audit vastgesteld of wij nog steeds aan alle eisen voldoen.

Ons ISO 9001 certificaat kunt u hieronder downloaden:

ISO 9001 certificaat downloaden