Inclusie- en exclusiecriteria

Algemeen

Om de best mogelijke zorg en dienstverlening te kunnen bieden, hebben wij een aantal criteria beschreven, waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen. Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en geen ondersteuning kunnen bieden binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij een inclusie- en exclusiecriteria.

Cultura Zorg begeleidt zowel jeugdigen als volwassenen en biedt de volgende diensten aan:

Inclusiecriteria

Cliënten met de onderstaande aandoeningen en beperkingen kunnen gebruik maken van onze diensten;

Levensbeschouwing en Cultuur

Bij Cultura Zorg kunt u terecht met elke geloof of levensbeschouwing. Op grond van afkomst en/of cultuur wordt niemand uit- of buitengesloten. Wij zullen rekening houden met de wensen wat hoort bij de cultuur, geloof en levensbeschouwing van de cliënt.

 

Algemene Exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten met:

  • Verslavingsproblematiek (verslavingszorg);
  • Een storend, problematisch gedrag voor zijn of onze omgeving, waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig en niet beïnvloedbaar is;
  • Een behoefte aan intensieve zorg, die verder reikt dan de reguliere begeleiding;
  • Gewelddadige en of psychopathisch gedrag naar zichzelf en onze medewerkers.

Hiernaast bieden wij geen ondersteuning aan cliënten als:

  • De veiligheid van onze medewerkers en/of cliënt niet kan worden gegarandeerd;
  • Cliënten en/of naasten seksueel intimiderend gedrag vertonen;
  • Cliënten onze ondersteuning niet accepteren.

Cultura Zorg voert geen vrijheidsbeperkende handelingen uit en wij bieden geen zorg als er geen indicatie aanwezig is.

 
 

Zorgbeëindiging

Grondslagen voor het beëindigen van zorg

Complexiteit zorg
Wanneer de benodigde zorg voor een cliënt zeer hoog is, bijvoorbeeld vanwege een dubbeldiagnostiek en Cultura Zorg de inschatting maakt de zorg niet op een kwalitatief goede manier te kunnen leveren, kunnen wij de zorg weigeren.

Er is geen indicatie aanwezig
Indien de cliënt geen geldige indicatie heeft, wordt de cliënt (tijdelijk) niet toegevoegd aan ons cliëntenbestand. Dit kan uiteraard worden gewijzigd op het moment dat de cliënt een indicatie krijgt toegewezen.

De indicatie is instellingsvreemd
Mocht Cultura Zorg een cliënt toegewezen krijgen met een instellingsvreemde indicatie, dan maakt Cultura Zorg altijd een inschatting. Indien wij de zorg niet op een kwalitatief goede manier kunnen leveren, dan kan de zorg worden geweigerd.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Als er sprake is van vrijheidsbeperkende maatregelen ten tijde van de intake dan wel tijdens het zorgproces is dat aanleiding om zorg te weigeren dan wel te beëindigen

Verhuizing van de cliënt naar een andere regio
Cultura Zorg levert zorg en dienstverlening in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR – organisatie), de gemeente Krimpen aan den IJssel, de gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam. Wanneer een cliënt verhuist naar een andere regio kan Cultura Zorg de zorg beëindigen.

Onbetamelijk gedrag
Wanneer er sprake is van onbetamelijk gedrag in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie en/of geweld van een cliënt jegens één of meerdere medewerkers van Cultura Zorg in een eerdere indicatieperiode, of wanneer bekend is van een cliënt dat deze dergelijk gedrag heeft vertoond jegens medewerkers en/of cliënten van een andere zorginstelling, kan Cultura Zorg de zorg weigeren.

Informatie en klachten
Cultura Zorg probeert er alles aan te doen om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij streven voortdurend naar verbetering. Als u klachten of verbeterpunten heeft, kunt u dat altijd bij ons melden. Graag kijken wij met een zorgvuldige blik of de klacht door ons kan worden opgelost. U kunt telefonisch, per mail of brief contact met ons opnemen. Als Cultura Zorg niet in staat is om uw klacht te behandelen, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.