Privacyreglement

U heeft wettelijk recht op privacy en bescherming van uw gegevens en daarom zijn wij verplicht uw persoonsgegevens goed te beschermen. Om deze reden volgen wij de hiervoor opgestelde wettelijke regels en procedures. Hiermee borgen wij de privacy van onze cliënten en werknemers zo optimaal mogelijk. Met het onderstaande reglement geven wij inzicht in de wijze waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, welke gegevens wij bewaren, wie toegang heeft tot deze gegevens en aan wie deze worden verstrekt. Ook wordt hierin uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben. Wilt u hierover meer lezen? Klik dan op onderstaande link, dat verwijst naar onze werkwijze en afspraken rondom uw privacy.

Privacyreglement downloaden