Werkwijze en specialisatie

Cultura Zorg levert zorg voor iedereen. Daarnaast is het ook een gespecialiseerde organisatie in het begeleiden en ondersteunen van kwetsbare doelgroepen. Om een goede begeleiding te realiseren vraagt de diversiteit van de doelgroep ook een divers team die de hulpvraag van de cliënt begrijpt en de vertaalslag kan maken.

Het komt vaak voor dat deze doelgroep zich onbegrepen voelt. Hierdoor verloopt het participatieproces stroef en is het lastig om stappen te maken om mee te kunnen participeren in de maatschappij. Het zorgt er uiteindelijk voor dat de problemen zich opstapelen.

Door de benodigde kennis en ervaring kunnen wij de juiste zorg inzetten voor deze doelgroep. Wij hebben binnen ons team gespecialiseerde professionals met ervaring om onder andere deze kwetsbare doelgroepen te begeleiden en te ondersteunen.

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, bieden wij de zorg thuis aan bij de cliënt. Daarnaast bieden wij ook zorg aan cliënten met een specifieke hulpvraag. De professionals oriënteren de hulpvraag van cliënten en ondersteunen, begeleiden en activeren de cliënten om de opgestelde doelen te behalen en/of te verhelpen. Indien nodig wordt er met de cliënt naar cultuursensitieve (GGZ) behandelingen gezocht.