Groepsbegeleiding / dagbesteding

Wet maatschappelijke ondersteuning

Lukt het niet om naar school te gaan of om te werken en ook geen aangepast werk te doen? Is er geen sprake van een zinvolle dag invulling?

Cultura Zorg biedt ondersteuning om in contact te komen met anderen door in groepsverband zinvolle activiteiten uit te voeren. Het doel van groepsbegeleiding is onder andere om het gevoel van eenzaamheid te verkleinen, het voorkomen dat de mantelzorgers overbelast raken en een zinvolle daginvulling te creëren.

Dagbesteding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Om in aanmerking te komen voor een dagbesteding, dient er een indicatie te worden aangevraagd bij de gemeente waar u staat ingeschreven.