Klachtenreglement

Wij doen ons best om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Ondersteuning wordt, indien mogelijk en wenselijk, ook zo goed mogelijk geboden aan de naaste(n) van de cliënt. Toch kan het voorkomen dat een cliënt, of diens naaste(n), niet helemaal tevreden is. Het is belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn, zodat wij de gelegenheid krijgen om de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten te verbeteren. Wij leren ook van de klachten of uitingen van ongenoegen. Uiteraard zullen wij al het mogelijke doen om de ontevredenheid direct en zo goed mogelijk weg te nemen. Ons doel is om de ingediende klacht of uiting van onvrede zorgvuldig, tijdig en correct af te handelen.
Indien u een klacht heeft of uw ontevredenheid wilt doorgeven, kunt u het onderstaande klachtenformulier downloaden en invullen.

Klachtenformulier downloaden

Graag verzoeken wij u het ingevulde klachtenformulier te mailen naar [email protected]

U kunt ook ons klachtenreglement downloaden. In dit document zetten wij onze werkwijze en verantwoordelijkheden stapsgewijs uiteen.

Klachtenreglement downloaden