Re-integratietraject

Cultura Zorg biedt mensen met fysieke en/of mentale gezondheidsproblemen individuele life-coaching trajecten aan.

Wij ondersteunen, begeleiden en bieden een individueel traject op maat aan, afhankelijk van de zorgvraag. Het zijn vaak meerdere factoren die voor belemmeringen op verschillende leefgebieden een rol spelen bij het uitvallen van mensen. Het inzetten en uitvoeren van ons re- integratietraject bevordert het welzijn en de sociaal maatschappelijke participatie van onze cliënten.

Dit traject richt zit in eerste instantie op de maatschappelijke participatie van onze cliënten. Het traject wordt ingezet voor mensen waarbij er één of meerdere tussenstappen gezet moeten worden voordat er sprake kan zijn van uitstroom naar vrijwilligers- of regulier werk. Daarnaast bieden wij onder andere ondersteuning en scheppen wij helderheid in financiële situaties.

De volgende effecten worden beoogd te realiseren middels dit traject: