Visie en Missie

Visie

De visie van Cultura zorg is dat ieder mens uniek is, met zijn of haar eigen wensen en behoeften. Ieder individu heeft het recht en behoefte om zich te kunnen ontwikkelen en gerespecteerd, erkend en geaccepteerd te worden in zijn of haar omgeving en maatschappij. Middels onze
deskundige methodieken ondersteunen wij cliënten op maat en stapsgewijs in het vergroten van zijn of haar eigen regie en zelfredzaamheid in het dagelijkse leven. Wij streven ernaar om een bijdrage te leveren aan de participatie en ontwikkelingen van onze cliënten in de maatschappij.

Missie

Het persoonlijke verhaal, de wensen en behoeften van de cliënten staan bij ons centraal. In samenspraak, met wederzijds respect en goedkeuren, kijken wij naar de kracht en mogelijkheden van de cliënt. Wij handelen vanuit een gelijkwaardige verhouding tussen de zorgprofessional en cliënt. ‘Vertrouwen’ is hierbij voor ons het sleutelwoord. Om het vertrouwensgevoel tussen de cliënt en zorgprofessional te versterken, houden wij rekening met de normen en waarden, de karakter en culturele achtergrond van de cliënt. Dit is van essentieel belang om effectief en kwalitatief goede zorg en dienstverlening te kunnen aanbieden.

Kernwaarden

Zorg met een glimlach | Wij leveren professionele zorg met vreugde, passie en ambitie Vreugde, passie en professionaliteit, zitten in onze DNA en zijn de kernwaarden waarop Cultura Zorg haar zorg en dienstverlening verleent. Dit dragen wij uit naar onze medewerkers door ze te ondersteunen en te stimuleren bij hun ontwikkeling opdat kennis, talenten en competenties worden ontplooid. Deze standaarden zorgen voor een consistent kwalitatief  hoogwaardige zorg en dienstverlening die wij onze cliënten bieden.

Aandachtigluisteren

We luisteren aandachtig naar de wensen en behoeften van de cliënten en hebben respect voor zijn/haar naasten.

Professioneel en betrouwbaar handelen

We organiseren samen het beste voor onze cliënten, we komen onze afspraken na. Onze cliënten zijn op de hoogte gebracht van hun rechten en plichten en de (on)mogelijkheden.

Ruimte voor eigen regie

Iedere situatie en individu is verschillend. De cliënt behoudt zoveel mogelijk de regie
in eigen handen. Belangrijke besluiten worden in samenspraak met de cliënt genomen.